Gói cước

Goi cuoc

C90N   - 1000p gọi Mobi, 50 phút Viettel vina, 120GB vô mạng (~4GB/ngày). Giá 90K

C120 - 1000p gọi Mobi, 50 phút Viettel vina, 120GB vô mạng (~4GB/ngày). Giá 120K

T59  - 1000p gọi Mobi, 30 phút Viettel vina, 60 tin nhắn trong nước. Giá 59K

K90miễn phí gọi mobi dưới 10p- 90 phút gọi ngoại 90k

CF60 - 60 GB 2gb ngày - 100 phút nội mạng. - 35 pngoại. 60k

D30  - 7GB vô mạng trong 7 ngày giá 30K

D15  - 3GB vô mạng trong 3 ngày, giá 15k

Kiểm tra gói cước T59 - 3qna-0-dba-0-3929 - 821606

Kiểm tra gói cước C90N 100157 đại lộc- Haiquan92@

Kiểm tra gói cước Viettel = = - - - = = BẢNG ƯU ĐÃI VIETTEL

Xác nhận sim Long.chudinh Nguyen@1234bo6