Lắp đặt internet tại Điện Phong

 lắp đặt internet tại Điện Phong
Lắp đặt internet tại Điện Phong 
TẬP ĐOÀN VNPT VIỄN THÔNG QUẢNG NAM