Lắp đặt internet tại Điện Thắng Bắc

 lắp đặt internet tại Điện Thắng Bắc
Lắp đặt internet tại Điện Thắng Bắc 
TẬP ĐOÀN VNPT VIỄN THÔNG QUẢNG NAM